Results of the CARE-NMD project have been published in the Journal of Neuromuscular Diseases (see here).

 

CARE-NMD to projekt europejski mającyna celu poprawęopieki nad pacjentami z dystrofią Duchenne'a

Celem jest poprawa jakości życia pacjentów i czasu przeżycia, zmniejszenie różnic w opiece zdrowotnej pomiędzy krajami i w obrębie krajów.

W projekcie biorą wspólnie udział wiodące ośrodki, mając na celu rozpowszechnianie informacji o standardach opieki w dystrofii Duchenne'a oraz wprowadzanie międynardowych zaleceń opieki w DMD.