Partnerzy

W skład CARE-NMD wchodzi 7 partnerów otrzymujących finansowanie z Komisji Europejskiej Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Projekt prowadzi Uniwersytet Medyczny we Freiburgu, pod kierownictwem Dr Janbernda Kirchnera. Sześciu Partnerów Stowarzyszonych (PS) ma określony zakres obowiązków dotyczących realizacji projektu w Bułgarii, CzechachDanii, na Węgrzech, w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Oprócz 7 finansowanych partnerów, w projekcie bierze udział kolejnych 12 Partnerów Współpracujących (PW). Mają oni dostęp do szkolenia w najlepszych obowiązujących praktykach oraz do informacji opracowywanych przez CARE-NMD. Ich aktywności  przyczyniają się zwiększenia zasięgu projektu.

Chętnie powitamy kolejnych opiekunów, klinicystów i grupy pacjentów, jako Partnerów Współpracujących.  Więcej informacji w zakładce „Włącz się”.

28/07/2011