O CARE-NMD

CARE-NMD to 3-letni projekt mający na celu wprowadzenie standardów opieki w dystrofii typu Duchenne’a w różnych krajach Europy.

Łączy wiodące ośrodki zajmujące się pacjentami z DMD, aby ocenić aktualnie stosowane leczenie I wprowadzać leczenie zgodne z międzynarodowymi rekomendacjami. Oceniony zostanie także wpływ tych rekomendacji na jakość życia pacjentów.

CARE-NMD ma na celu poprawę dostępu do opieki zgodnej z zaleceniami, poprzez współpracę z opiekunami I pacjentami. Jeśli należysz do środowiska związanego z dystrofią Duchenne’a, zobacz, jak możesz się włączyć i Ty.

28/07/2011