Włącz się

CARE-NMD potrzebuje Twojej pomocy aby podnieść świadomość o aktualnych zasadach opieki

Ponieważ dystrofia typu Duchenne’a  jest chorobą rzadką, wielu lekarzy może nie znać najbardziej aktualnych zaleceń dotyczących opieki nad pacjentami z tą chorobą. Poprawa dostępu do takiej informacji poprzez szkolenia i działania informacyjne jest jednym z najważniejszych celów CARE-NMD. Wiedza stanowi podstawę do opieki na dobrym poziomie.

Aby przekazać informacje  do jak najliczniejszej grupy odbiorców, CARE-NMD próbuje dotrzeć do pacjentów z dystrofią Duchenne’a, grup wsparcia, klinicystów oraz osób zajmujących się ochroną zdrowia. PUBLIC HEALTHPotrzebujemy Twojej pomocy, aby poprawić znajomość zasad wysokiej jakości  opieki nad pacjentami  z dystrofią Duchenne’a.

Pacjenci

Klinicyści i Opiekunowie

28/07/2011