Redakcja

Wydawca

Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Strasse 49
D-79106 Freiburg
Telephone: +49 761-270-0
Fax: +49 761-270-2020
Email: info@uniklinik-freiburg.de

Odpowiedzialny

Uniwersytet Medyczny we Freiburgu jest instytucją publiczną, częścią Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Freiburgu i w zakresie legalności procedur administracyjnych podlega nadzorowi Ministerstwa Edukacji, kultury i Nauki Badenii Wirtembergii.

Uniwersytet Medyczny we Freiburgu jest reprezentowany przez Głównego Dyrektora Medycznego, Prof. Dr. h.c. Jörg Rüdiger Siewert i (czasowo?) administratora Anja Simon.

Władze

Ministerstwo Nauki, Badań I Sztuki, Badenii Wirtenbergii
Königstraße 46
D-70173 Stuttgart

Numer identyfikacji VAT

DE 811506626

28/07/2011